وب سایت آموزشی ساغر

ارائه کننده مطالب آموزشی دوره های دوم دبستان و اول متوسطه

'گروه آموزشي ساغر

'گروه آموزشي ساغر

اسلاید شو


جست و جو در مطالب سایت...

سامانه پیامکی ساغر


صفحه تلگرام گروه آموزشی ساغر

صفحه تلگرام گروه آموزشی ساغر

صفحه تلگرام گروه آموزشی ساغر


صفحه تلگرام گروه آموزشی ساغر

صفحه تلگرام گروه آموزشی ساغر

صفحه تلگرام گروه آموزشی ساغر

صفحه تلگرام گروه آموزشی ساغر


نمونه سوالات درس به درس ششم


نمونه سوالات درس به درس ششم


آدینه ششم


صفحه تلگرام گروه آموزشی ساغر

صفحه تلگرام گروه آموزشی ساغر

صفحه تلگرام گروه آموزشی ساغر


تولیدات چند رسانه ای گروه آموزشی ساغر


«دانلود کتاب های الکترونیکی»

کتاب های الکترونیکی


فصل نامه آموزشی ساغر شماره یکم تابستان 93

ویژه نامه ساغر


 کیوسک روزنامه


تبلیغات

طراحی و تولید تم تولد شادن


گروه طراحی و تولید شادن


مدیریت سایت

تحلیل محتوا

مدیریت وب سایت آموزشی ساغر

احمد فرقـــدان


تماس با ما


نظرسنجی
فروشگاه آموزشی ساغر
آخرین نظرات

به وب سایت آموزشی ساغر خوش آمدید 

 

 

مطالب آموزشی پیام های آسمان هفتم (اول متوسطه)


 

برای دریافت مطالب بر روی آن ها کلیک نمایید

 
درسنامه و سوالات درس به درس
پیک آدینه (تکالیف آخر هفته)
نمونه سوالات امتحانی ماهانه
نمونه سوالات امتحانی نوبت اول
نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم
نمونه سوالات تستی
 دریافت PDF کتاب پیام های آسمان
 

 

 

 
 'گروه آموزشی ساغر

 

 

مدیریت گروه و وب سایت آموزشی ساغر - احمد فرقدان

 

 

 

 

احمد فرقدان

 

 
 

مطالب آموزشی ریاضی هفتم (اول متوسطه)


 

برای دریافت مطالب بر روی آن ها کلیک نمایید

 
درسنامه و سوالات درس به درس
پیک آدینه (تکالیف آخر هفته)
نمونه سوالات امتحانی ماهانه
نمونه سوالات امتحانی نوبت اول
نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم
نمونه سوالات تستی

ویدیو های آموزشی روش تدریس ریاضی هفتم 

 دریافت PDF کتاب ریاضی هفتم
  دریافت PDF کتاب ریاضی تکمیلی هفتم

 

 

 
 'گروه آموزشی ساغر

 

 

مدیریت گروه و وب سایت آموزشی ساغر - احمد فرقدان

 

 

 

احمد فرقدان

 

 

 

مطالب آموزشی علوم تجربی هفتم (اول متوسطه)


 
 

برای دریافت مطالب بر روی آن ها کلیک نمایید

 
 
 دریافت PDF کتاب علوم تجربی هفتم
  دریافت PDF کتاب علوم تجربی تکمیلی هفتم

 

 برای دریافت فایل سوالات بر روی کلمه دریافت کلیک نمایید

 

سوالات درس به درس علوم هفتم

نام درس درسنامه سوالات تشریحی سوالات تستی
1 تجربه و تفکر دریافت
2 اندازه گیری در علوم
3 اتم ها الفبای مواد
4 مواد پیرامون ما
5 از معدن تا خانه
6 سفر آب روی زمین
7 سفر آب درون زمین
8 انرژی و تبدیل های آن
9 منابع انرژی
10 گرما و بهینه سازی
11 سلول و سازمان بندی آن
12 سفره سلامت
13 سفر غذا
14 گردش مواد
15 تبادل با محیط

  
 'گروه آموزشی ساغر

 

 

مدیریت گروه و وب سایت آموزشی ساغر - احمد فرقدان

 

 

 

احمد فرقدان

 

 

 

مطالب آموزشی مطالعات اجتماعی هفتم


 

برای دریافت مطالب بر روی آن ها کلیک نمایید

 
درسنامه و سوالات درس به درس
پیک آدینه (تکالیف آخر هفته)
نمونه سوالات امتحانی ماهانه
نمونه سوالات امتحانی نوبت اول
نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم
نمونه سوالات تستی
 دریافت PDF کتاب مطالعات اجتماعی
 

 

 

 
 'گروه آموزشی ساغر 

 

 

مدیریت گروه و وب سایت آموزشی ساغر - احمد فرقدان

 

 

 

احمد فرقدان

 

 

 

مطالب آموزشی فرهنگ و هنر هفتم


 

برای دریافت مطالب بر روی آن ها کلیک نمایید

 
درسنامه و سوالات درس به درس
پیک آدینه (تکالیف آخر هفته)
نمونه سوالات امتحانی ماهانه
نمونه سوالات امتحانی نوبت اول
نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم
نمونه سوالات تستی
 دریافت PDF کتاب فرهنگ و هنر هفتم
 

 

 

  
 'گروه آموزشی ساغر

 

 

مدیریت گروه و وب سایت آموزشی ساغر - احمد فرقدان

 

 

احمد فرقدان

مطالب آموزشی پایه هفتم (اول متوسطه)

 

مطالب کمک آموزشی دبیران پایه هفتم

 

برای استفاده از مطالب هر درس بر روی تصویر آن کلیک نمایید.

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 
 

  برنامه آزمون های تستی و تشریحی پایه ششم در تابستان 94 

 

 دانلود آزمون های پیشرفت تحصیلی ساغر

 
 
احمد فرقدان

 

بزودی فایل نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی ششم در جدول زیر قرار خواهد گرفت

 

سوالات درس به درس آموزشی ریاضی ششم دبستان

 نام فصل   سوالات تشریحی سوالات تستی
پرسشنامه پاسخنامه پرسشنامه پاسخنامه
1  عدد و الگوهای عددی        
کسر        
3 اعداد اعشاری       
تقارن و مختصات        
5 اندازه گیری        
تناسب و درصد        
تقریب        

 

 

 

 

 

مدیریت گروه و وب سایت آموزشی ساغر - احمد فرقدان

 

احمد فرقدان

 

 

 برای دریافت فایل آدینه ها بر روی کلمه دریافت کلیک نمایید
 
 

آدینه (تکالیف آخر هفته) ریاضی ششم دبستان

سال تحصیلی 95-94

آدینه شماره  زمان

موضوع

 
  آدینه ها
آدینه شماره 1  هفته اول مهر مرور کتاب های پنجم         دریافت
آدینه شماره 2 هفته سوم مهر ریاضی - علوم - فارسی - اجتماعی - هدیه های آسمان        دریافت
آدینه شماره 3 هفته اول آبان ریاضی - علوم - فارسی - اجتماعی - هدیه های آسمان    دریافت
آدینه شماره 4 هفته سوم آبان ریاضی - علوم - فارسی - اجتماعی - هدیه های آسمان   دریافت 
آدینه شماره 5  هفته دوم آذر ریاضی - علوم - فارسی - اجتماعی - هدیه های آسمان   دریافت
آدینه شماره 6  هفته چهارم آذر    
آدینه شماره 7  هفته دوم دی     
آدینه شماره 8  هفته اول بهمن     
آدینه شماره 9  هفته سوم بهمن     
آدینه شماره 10 هفته اول اسفند     
آدینه شماره 11 هفته سوم اسفند    
آدینه شماره 12  هفته چهارم فروردین    
آدینه شماره 13 هفته اول اردیبهشت    
آدینه شماره 14  هفته سوم اردیبهشت    

 

 

 

 

 

مدیریت گروه و وب سایت آموزشی ساغر - احمد فرقدان

 

احمد فرقدان

 

 

مطالب آموزشی فارسی ششم دبستان

 نام درس

 

سوالات تشریحی سوالات تستی
پرسشنامه پاسخنامه پرسشنامه پاسخنامه
فصل اول: آفرینش         
1

ستایش، معرفت آفریدگار

2

پنجره های شناخت 

        

فصل دوم: دانایی و هوشیاری

هوشیاری

        

داستان من و شما

        

5

هفت خان رستم
 فصل سوم: ایران من         

ای وطن

        

7

درس آزاد -

دریاقلی

        
 فصل چهارم: نام آوران         

رنج هایی کشیده ام که مپرس

        

10

عطّار و جلال الدین محمد
11 

شهدا خورشیدند

        
فصل پنجم: راه زندگی         

12

دوستی، مشاوره
13 

درس آزاد

        
14 

راز زندگی

        
 فصل ششم: علم و عمل         

15

میوه ی هنر
16 

آداب مطالعه

        
17 

ستاره ی روشن

        
 

 

        

 

 

 

 

 

مدیریت گروه و وب سایت آموزشی ساغر - احمد فرقدان

 

 

احمد فرقدان

 

 

برای دریافت فایل ها بر روی تصویر  در مقابل هر درس، کلیک نمایید.

 
 

سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان

نام درس

 

سوالات تشریحی

سوالات تستی

پرسشنامه

پاسخنامه

پرسشنامه

پاسخنامه

1

دوستی

 

   
2

 آداب دوستی

 

   
3

تصمیم گیری چیست؟

 

   
4

چگونه تصمیم بگیریم؟

 


   
5

عوامل مؤثر در کشاورزی

 


   
6

محصولات کشاورزی 

 

   
7

طلای سیاه

 

   
8

انرژی را بهتر مصرف کنیم

 

 

   
9

پیشرفت های علمی مسلمانان 

 

  
   
10

عوامل گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی 

 

  
   
11

اصفهان؛ نصف جهان 

 

  
   

12

چرا هنر در دوره صفویه شکوفا شد؟ 

 

  
   

13

برنامه روزانه متعادل   

  
   

14

برنامه ریزی برای اوقات فراغت     

 
   
15

انواع لباس 

 

  
   

16

لباس، از تولید به مصرف   

  
   
17

ویژگی های دریاهای ایران 

 

  
   
18

دریا، نعمت خداوندی

19

همسایگان ما

20

مطالعه موردی

21

استعمار چیست؟

22

مبارزه مردم ایران با استعمار

23

خرمشهر در چنگال دشمن

24

خرمشهر در دامان میهن

 

 

 
صفحه تلگرام گروه آموزشی ساغر

 

 

مدیریت گروه و وب سایت آموزشی ساغر - احمد فرقدان

احمد فرقدان

ساغر جام معرفت است در مسیر دانایی...
گروه آموزشی ساغر در خرداد ماه سال 92 کار خود را با شعار «یاد بگیریم و یاد بدهیم» آغاز کرد تا با تلاش و کوشش در راه آموزش و پرورشِ استعدادهای درونی میهن عزیزمان ایران، سهمی داشته باشد.
مدیریت گروه آموزشی ساغر - احمد فرقدان
ایمیل:
info@sagharedu.ir
شماره تماس:
0265 094 0912
0597 331 0935
شماره سامانه پیامکی:
9350 5410 5000

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی